Публічна оферта (договір) про надання послуг

Прочитайте текст даної Публічної оферти (договору) про надання послуг і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї Публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь- який із пунктів цієї Публічної оферти (договору), пропонуємо звернутись за додатковими роз’ясненнями до працівників Бази відпочинку. 

Послуги надаються базою відпочинку “Десенка”, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Олександрівська (Троєщина) 1, (далі – База відпочинку), та включають в себе: розміщення фізичних осіб, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання. 

У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Базі відпочинку вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг та правил проживання на Базі відпочинку, у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) про надання послуг та правилами проживання) і Вам зрозумілі всі їх положення. Публічна оферта (договір) про надання послуг та правила проживання на Базі відпочинку визначають зміст прав, обов’язків та відповідальності Бази відпочинку і Користувача, діють одночасно та доповнюють один одного. 

1. Загальні положення 

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі – «Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або Споживач», або «Споживачі», або «Гість», або «Гості»), укласти договір про надання Користувачу послуг з розміщення (надання номера (місця) для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах. 

1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) База відпочинку та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона». 

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 

1.4. Текст Публічної оферти (договору) завжди розміщені на офіційному сайті Бази відпочинку https://www.desenka.com.ua

1.5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг від Бази відпочинку. 

2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору 

2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Базою відпочинку Користувачеві за плату послуг з розміщення, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання за адресою знаходження Бази відпочинку, у спеціально обладнаному жилому приміщенні (доміку) відповідно до замовлення на бронювання. 

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої п.3.4 договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання послуг з розміщення укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору). 

3. Порядок укладення договору 

3.1. Договір укладається між Базою відпочинку і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України). 

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору. 

3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті. 

Укладання договору означає, що Користувач: – у повному обсязі ознайомився та згоден з правилами проживання на Базі відпочинку; – визнає безумовну придатність приміщень Бази відпочинку для задоволення потреб, описаних у цьому договорі; 

– приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень. 

3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій: 

– сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (адміністрацією) або банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою; 

– безпосереднє користування Користувачем послугами Бази відпочинку (поселення); 

– заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на адміністрації. 

3.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Бази відпочинку достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності. 

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений. 

4. Порядок розрахунків 

4.1. Послуги Бази відпочинку надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов договору і тарифів/цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Бази відпочинку та/або на сайті https://www.desenka.com.ua/czini , з урахуванням обраної категорії номерів. Тарифи/ціни на послуги Бази відпочинку та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Бази відпочинку. 

4.2. Право на отримання/використання Послуг Бази відпочинку, як правило, надається після здійснення плати за відповідні Послуги, згідно з Тарифами/Цінами. База відпочинку вправі надавати Користувачеві послуги без здійснення передоплати. 

4.3. Бази відпочинку вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення. 

4.4. Оплата послуг Бази відпочинку здійснюється готівкою або за безготівковим розрахунком банківським переказом. 

4.5. Зі збігом оплаченого періоду проживання Користувач зобов’язаний залишити номер та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 12:00 години київського часу (час виселення) останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного номеру третіми особами. 

4.6. Час поселення Бази відпочинку починається з 14:00 години та закінчується о 20:00 годині київського часу. 

4.7. Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка оплачується з урахуванням обраної категорії номерів відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації та/або на сайті Бази відпочинку. 

5. Порядок оформлення проживання на Базі відпочинку. Порядок дострокового припинення надання послуг з розміщення за ініціативою Користувача 

5.1. Розміщення Користувача на Базі відпочинку, як правило, здійснюється на попередній платній основі, тобто при внесенні 50% оплати послуг (в деяких випадках, за ініціативою Бази відпочинку – 100%) з тимчасового розміщення на узгоджений з адміністрацією період відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації та/або на сайті Бази відпочинку, з одночасним пред’явленням Користувачем адміністрації документів, що посвідчують його особу (паспорт громадянина України, в тому числі для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб молодше 16 річного віку без супроводу батьків, опікунів тощо, паспорт громадянина іноземної держави чи особи без громадянства, міграційна карта), а також заповненням та залишенням у адміністрації анкети Користувача за визначеною формою. При відсутності вищезгаданих документів, Користувач визнає за працівником адміністрації право відмовити в наданні послуги з тимчасового розміщення на Базі відпочинку. 

5.2. У випадку відмови Користувача від заброньованої послуги або зміни дати початку та/або закінчення послуги з будь-яких причин, пізніше ніж за 14 діб до заїзду, не залежних від Бази відпочинку, зміни умов послуги за ініціативою Користувача після її оплати прирівнюється до відмови (часткової відмови) від послуги. На користь Бази відпочинку утримується (стягується) сума в розмірі 50% від вартості проживання. 

6. Форс-мажор 

6.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, сторони частково або повністю звільняються від виконання обов’язків за даним договором. 

6.2. Сторона для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин. 

6.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом. 

7. Розміщення дітей 

7.1. За проживання в номері однієї дитини до 6- х років включно, понад встановлену кількість проживаючих осіб для відповідної категорії номера, плата за послуги з тимчасового розміщення не стягується. 

7.2. Умови прийому і розміщення груп дітей у супроводі дорослих регулюються в кожному окремому випадку індивідуально, шляхом підписання окремої угоди. 

8. Права і обов’язки Користувачів послуг з розміщення на Базі відпочинку

8.1. Користувачі послуг з розміщення вправі: – користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в даній Публічній оферті та в правилах проживання Бази відпочинку, інших документах Бази відпочинку; 

– отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Бази відпочинку, вартість послуг, що надаються на території Бази відпочинку; 

– звертатися до співробітників адміністрації з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в книзі скарг та пропозицій, яка знаходиться в куточку споживача. 

8.2. Користувачі послуг з розміщення зобов’язані: 

– беззастережно дотримуватись положень та умов даної Публічної оферти; 

– поважати права інших гостей Бази відпочинку; 

– дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись вживання нецензурних висловів у громадських зонах Бази відпочинку; 

– дотримуватись правил проживання на Бази відпочинку, правил користування об’єктами інфраструктури Бази відпочинку, регламенту доступу до них, про які можна дізнатись на адміністрації; 

– берегти майно Бази відпочинку. У випадку втрати чи пошкодження з вини Користувача майна (в тому числі посуд, меблі, різний інвентар тощо), які знаходяться на території Бази відпочинку, гість зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення з Бази відпочинку відшкодувати шкоду, розмір якої визначається: відповідно до цін за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна; 

– дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування обладнанням Бази відпочинку. 

9. Права і обов’язки Бази відпочинку

9.1. База відпочинку зобов’язана: – своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені послуги; – інформувати Користувача про послуги, що надаються на території Бази відпочинку та форму і порядок їх оплати; 

– забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються санітарно-епідеміологічним нормам і правилам; 

– своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в доміках Бази відпочинку в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, надається інший номер категорії не нижче від тієї, яку було узгоджено в день в’їзду); 

– нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в доміках, а також за якість підготовки номеру до заселення; 

База відпочинку не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в номері, втрачені на території Бази відпочинку, або їх пропажу з будь-яких причин. 

9.2. База відпочинку вправі: 

– заходити до номеру Бази відпочинку для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки плити та іншого обладнання, або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення Користувачем положень даної Публічної оферти; 

– у випадку закінчення (збігу), узгодженого із адміністрацією та 100% оплаченого періоду проживання Користувача на Базі відпочинку та/або відсутності Користувача за місцем тимчасового проживання більш як 2 годин без сплати, самостійно звільнити номер від особистих речей Користувача, склавши при цьому опис майна, що залишив Користувач; 

– при порушенні Користувачем загальноприйнятих норм поведінки, запрошувати співробітників органів внутрішніх справ для з’ясування обставин та встановлення фактів таких порушень; 

– достроково, без повернення сплачених Користувачем за тимчасове проживання коштів, розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території Бази відпочинку у разі: 

– перебування в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин; 

– паління в будиночках;

– без погодження адміністрацією та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин; 

– порушення правил громадського порядку; 

– порушення правил проживання Бази відпочинку; – порушення положень даної Публічної оферти; – систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Готелю на порушення їхніх прав та свобод. 

10. На території Бази відпочинку забороняється: 

– запрошувати та проводити в номери сторонніх осіб; 

– передавати третім особам ключ від номера; 

– пересувати меблі та переміщати предмети інтер’єру; 

– палити в номерах та інших місцях, не призначених для паління; 

– порушувати спокій інших гостей Бази відпочинку після 22:00 години, створюючи галас чи шум;

– зберігати чи приносити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, отруйні, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети. Користувачі, які мають право на носіння та зберігання зброї, зобов’язані повідомити про це адміністрацію в день заїзду, пред’явивши відповідні дозвільні документи; 

– забруднювати територію Бази відпочинку недопалками, сміттям тощо; 

– кидати з вікон будь-які предмети та речі; 

– користуватись власними прасками, електронагрівальними приладами, кип’ятильниками, чайниками тощо; 

– запалювати свічки. 

У випадку більш як дворазового порушення, або одноразового грубого порушення гостем правил поведінки та/або обов’язків, зазначених в розділах 8-10 даної Публічної оферти, адміністрація вправі відмовити гостю в подальшому наданні послуги з тимчасового розміщення, а відтак і перебування на території Бази відпочинку, з обов’язковим складанням відповідного акту та, за необхідності, із залученням співробітників правоохоронних органів. 

Користувачі визнають за Базою відпочинку право не надавати послуги з тимчасового розміщення особам, які: 

– на думку адміністрації, знаходяться в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин; 

– без погодження адміністрації та без належних дозвільних документів зберігають чи приносять зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети і речовини; 

– не надали документів, що посвідчують особу; – мають намір заселитись в номер більшою кількістю осіб ніж передбачає відповідна категорія номера. 

11. Вирішення спорів 

11.1. У випадку виникнення скарг Користувачеві необхідно надати: скаргу, чек (квитанцію тощо) Бази відпочинку, документ з відміткою Бази відпочинку, який підтверджує порушення умов надання послуги, документи, що підтверджують фактичні збитки. Рекламації та всі необхідні документи надаються Базі відпочинку не пізніше 14 днів із дня закінчення надання послуги. Всі рекламації розглядаються Базою відпочинку лише за умови, що База відпочинку була проінформована про порушення умов надання послуги заздалегідь для можливості їх усунення протягом наступних 12 годин. 

11.2. База відпочинку розглядає отриману рекламацію протягом 30 днів. 

11.3. Рекламації, заявлені з порушенням вимог Публічної оферти (договору) не розглядаються.

Реквізити:

ФОП Макаренко Денис Андрійович

2958507857

UA253206490000026006052659860

ФIЛIЯ “РОЗРАХ.ЦЕНТР” АТ КБ”ПРИВАТБАНК”